V2G stroom leveren en slim laden gaan hand in hand

V2G stroom leveren en slim laden gaan hand in hand

‘Slim laden’, een mooie maar ook algemene term. Wat is nu slim laden in combinatie met een elektrische auto? Is dat opladen wanneer het stroom aanbod het grootst is óf wanneer de vraag het laagst is óf wanneer de prijs het goedkoopst is? Slim laden heeft vele vaders. Het is in ieder geval hot topic bij de energietransitie, ook zo’n mooie (algemene) term ‘energietransitie’. In die hele energietransitie speelt de elektrische auto een belangrijke rol. Het is namelijk een vervoersmiddel, die grijs of groen opgeladen kan worden, maar het is ook een mobiele accu. Mits bi-directioneel gebruikt.

de dames en heren die het Utrechtse ‘bi-directioneel laden project’ mogelijk maken

Hyundai zet die eigenschappen van de elektrische auto in om haar bijdrage te leveren aan die ‘energietransitie’. Dit doet zij door haar modellen te ontwikkelen voor V2X. V2X, wat is dat nu weer hoor ik je zeggen. Vehicle to Grid, V2G, heb je misschien wel al eens van gehoord. Dat is het teruggeven van stroom aan het landelijke net zodat het door iedereen gebruikt kan worden. Naast V2G heb je ook V2H / V2B (H=Home en B=Building), dus terug leveren enkel aan je huis of gebouw, V2L (L=Load), dan kun je een ander apparaat van stroom voorzien. V2X staat voor Vehicle to Everything. Dus lekker gemakkelijk alle V2’s bij elkaar.

Twee V2X-pilots in Europa

Met de IONIQ 5, maar ook toekomstige modellen, bevestigt Hyundai dat ze haar batterij-elektrische voertuigen (BEV) verder integreert in de samenleving. Dit wordt gedemonstreerd middels twee V2X pilots (V2G en V2H) waaronder één in Utrecht, Nederland. Dat Hyundai V2L kan leveren is trouwens geen nieuws meer.

V2X is een verzamelnaam voor de technologie waarbij een elektrische auto, zoals de IONIQ 5 van Hyundai, via de laadkabel stroom teruglevert aan het elektriciteitsnet. Een van deze technologieën is Vehicle-to-Grid (V2G). Deze technologie kan energie die in het batterijpakket van een BEV is opgeslagen retourneren aan het elektriciteitsnet, ook wel ‘grid’ genoemd. Bijvoorbeeld om een huishouden of een kantoor te voorzien van stroom. Dit helpt bij het stabiliseren van het elektriciteitsnet en het beheren van de energievraag tijdens piekuren.

Om de IONIQ 5 bi-directioneel V2G mogelijk te maken, is speciale software in de deze elektrische auto geïnstalleerd. Tezamen met We Drive Solar heeft Hyundai als doel om Utrecht de eerste regio ter wereld te maken met een bidirectioneel ecosysteem.  21 april 2022 was de officiële opening, en ik had het geluk daar bij te mogen zijn. Net als trouwens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, en burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma.

V2G, Utrecht eerste ter wereld

Utrecht, en dan specifiek de Cartesiuswijk, is de eerste bi-directionele regio ter wereld. Uiteraard is hier de Hyundai IONIQ 5 bij betrokken. De elektrische prototypes zijn voor deze pilot uitgerust met dezelfde bidirectionele laadtechnologie als in de ‘gewone’ IONIQ 5. Om de V2G-technologie mogelijk te maken is in de IONIQ 5 van de V2H-pilot eveneens speciale software geïnstalleerd.

Het Electric Global Modular Platform (E-GMP) waarop de IONIQ 5 is gebouwd, beschikt al over Vehicle-to-Load (V2L)-technologie dat bidirectioneel opladen mogelijk maakt. Met de standaard aanwezige bidirectionele V2L laadtechnologie aan boord is in de toekomst V2G mogelijk.

Heel praktisch gezien heeft Hyundai op 21 april 2022 laten zien dat een compleet evenement op de energie van V2L geschikte auto’s gehouden kan worden. Volgeladen IONIQ 5-en waren op de geluidsinstallaties, verlichting, maar ook koffiezetapparaten aangesloten. De 5-en werden zorgvuldig ‘afgetapt’ waarna er na het evenement nog ruim voldoende stroom aanwezig was om huiswaarts te keren. Thuis aangekomen konden de accu’s midden in de nacht weer gevuld worden met groene, en goedkope, stroom. Een mooiere presentatie van de mogelijkheden kon ik niet bedenken.

Hyundai IONIQ 5 voorziet geluid en verlichting op evenement van stroom
alles is powered door de IONIQ 5

Elektrische auto helpen het elektriciteitsnet

Door de integratie van BEV’s (Battery Electric Vehicles), in het elektriciteitsnet, zal het energielandschap drastisch veranderen. Niet alleen hebben eigenaren van een BEV met V2G-technologie de mogelijkheid actief bij te dragen aan de stabilisatie van hun lokale elektriciteitsnet, ook zal V2G een sterke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening.

Het elektriciteitsnet verstrekt energie die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon of wind, rechtstreeks aan gebruikers. Dankzij V2G kan deze duurzame energie worden opgeslagen in BEV’s, om pas weer te worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet wanneer duurzame energie simpelweg niet kan worden opgewekt, bijvoorbeeld ’s nachts, of als er geen wind is, of op piekmomenten.

Aangezien V2G-technologie niet alleen de eigenaren van BEV’s ten goede komt maar gehele samenlevingen die een energiesysteem delen, draagt een bi-directionele BEV bij aan schone en duurzame mobiliteit voor iedereen. Dit garandeert een gezonde toekomst voor toekomstige generaties en dat is helemaal in lijn met Hyundai’s visie Progress for Humanity.

Om V2G te kunnen ondersteunen moet een BEV zijn uitgerust met de juiste hardware, waaronder een bidirectionele lader die elektriciteit van en naar het batterijpakket laat stromen. Ook dient een BEV te beschikken over de juiste software. Aangezien slechts een bepaald percentage van de batterijcapaciteit van een BEV wordt gebruikt om te rijden, kan de resterende opgeslagen energie worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

staatssecretaris sluit bi-directionele lader van We Drive Solar aan op Hyundai IONIQ 5
bi-directionele lader wordt aangesloten

Hoe meer landen gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, hoe meer V2G-technologie de impact van klimaatverandering helpt verminderen. Door te vertrouwen op de energie – opgewekt uit zonne- of windenergie – die is opgeslagen in de batterijpakketten van BEV’s, zijn we minder afhankelijk van energiecentrales die voor meer vervuiling en hogere energieprijzen tijdens piekuren zorgen.

Praktische voordelen voor V2G
V2G biedt tal van voordelen voor BEV-eigenaren, het elektriciteitsnet en het milieu. Tijdens piekmomenten waarin grote hoeveelheden energie van het net worden afgenomen, kunnen BEV’s energie terugleveren om het elektriciteitsnet te ondersteunen. Eigenaren kunnen hun BEV dan tijdens daluren tegen lagere kosten opladen. Doordat het elektriciteitsnet efficiënter wordt gebruikt, levert V2G besparingen op waar de gebruiker weer van profiteert.

De implementatie van V2G-technologie versnelt ook het beperken van de CO₂-uitstoot van het energiesysteem. Elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon of wind, kan worden opgeslagen in BEV’s. Omdat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen daardoor vermindert, zal over het algemeen ook de uitstoot van het energiesysteem verminderen.

IONIQ 5 voorziet tv van stroom
overdag groen opladen, ’s avonds daarmee tv kijken. Power to the P(hilips)

De inzet van BEV’s blijft niet beperkt tot het leveren van energie aan het net; ze kunnen ook huizen en gebouwen van stroom voorzien. V2X is de overkoepelende term die wordt gehanteerd om de toegevoegde waarde van BEV’s te beschrijven voor momenten dat ze niet worden gebruikt voor waar ze in eerste instantie voor zijn bedoeld: rijden. Behalve Vehicle-to-Grid (V2G) zijn dat ook Vehicle-to-Home (V2H) en Vehicle-to-Building (V2B). In V2H kan een BEV een woning van stroom voorzien om zo de energierekening van het huishouden te verlagen en om de vraag op het lokale elektriciteitsnet te verminderen. In V2B kan energie die is opgeslagen in BEV’s worden gebruikt om bijvoorbeeld een kantoorgebouw van stroom te voorzien.

Plannen van Hyundai

Op de IAA Mobility 2021 kondigde Hyundai aan vóór 2045 volledig CO2-neutraal te willen zijn. Dat betekent dat alle energie die het autoconcern verbruikt voor zijn producten en wereldwijde activiteiten afkomstig zal zijn uit duurzame energiebronnen. Hyundai stopt daarom vanaf 2035 in Europa met de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren. Een van de pijlers waarop dit streven naar CO2-neutraliteit is gebaseerd, is het ontwikkelen en bieden van oplossingen en technologieën voor groenere energie, waaronder V2G.

Het bericht V2G stroom leveren en slim laden gaan hand in hand verscheen eerst op www.dagelijksauto.nl

Joeri van Dam

Deel dit bericht