Wagenparkbeheer

WAGENPARKBEHEER

Hele grote bedrijven hebben een wagenparkbeheerder die uitsluitend het wagenparkbeheer doen en alle zaken die daarbij komen kijken. In de praktijk zien wij dat het wagenparkbeheer “erbij” gedaan wordt en is ondergebracht bij een afdeling HR, inkoop en soms bij de eigenaar of zijn/haar assistent(e). Van zaken die je erbij doet hoop je dat ze glad lopen en je er geen werk aan hebt of wilt hebben.

Voor jou hebben we een oplossing. LEASEHERDER neemt het wagenparkbeheer van je uit handen zodat jij kunt doen waar je goed in bent. We zorgen er altijd voor dat jij in-control bent en wij zorgen achter de schermen dat de zaken lopen.

Wat houdt dit concreet in?

  • Dat het operationele wagenparkbeheer uit handen wordt genomen zoals poolbeheer, het verwerken van berijderswisselingen.
  • Dat de autoregeling en gebruikersovereenkomst die altijd up-to-date is.
  • Efficiënt beheer gaat leiden tot procesbeheersing, eenduidigheid en besparingen.
  • Ondersteuning voor jullie berijders van A tot Z. Dit draagt bij aan een hoge medewerkerstevredenheid.
  • Kostenbesparing door te sturen op managementinformatie. 2 keer per jaar wordt een analyse uitgevoerd en geven we concreet, werkbaar advies.
  • Realiseren van prijsborging en we voeren factuurcontroles uit.

Kortom, het beheer van je leaseauto’s is optimaal uitbesteed!
Dat is gemak volgens LEASEHERDER.

Hoe werkt het?

Wagenparkbeheer wordt in abonnementsvorm afgenomen waarbij we – op basis van vooraf afgestemde werkzaamheden – tot een maandbedrag komen. Dat start voor een periode van 6 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar.